Bij aanvang van een coachtraject kan de cliënt er voor kiezen om een zogenaamde Vitality Mind Challenge® vragenlijst, VMC® te doorlopen.  

VMC® is een baanbrekende tool, ontwikkeld door Dr. T. Immers, die het risico op arbeidsongeschiktheid door psychische uitval kan voorspellen en berekenen. Daarnaast versnelt de VMC® vragenlijst het coachproces door 20 indicatoren te analyseren waarop een cliënt kan uitvallen in de wijze waarop hij/zij omgaat met stress. De  resultaten van de VMC® laten op basis van de indicatoren zien welke van deze factoren al goed ontwikkeld zijn en welke indicatoren actie vereisen. Dit maakt de coaching effectiever, kan het traject verkorten en is prettiger voor de cliënt.

Naast het voorkomen van menselijk leed, kan de VMC® en coaching, uitval, ontwrichting en kosten voorkomen en besparen voor werkgevers. Als gelicentieerde VMC® coach werk ik samen met het  Nationaal Centrum Onbezorgd Ondernemen, NCOO en Nationaal Centrum Preventie Stress & Burn-out, NCPSB. 

Neem voor meer informatie en het maken van een afspraak voor een VMC® vragenlijst contact met mij op. Voorkomen is beter dan genezen!!!